De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van de gemeente Heerenveen over zaken die betrekking hebben op Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet. Welke adviezen dat zijn, vindt u hier.

2021

Gevraagde adviezen

Uitvoeringsprogramma Gezondheid 2021-2025

Advies Participatieraad (PDF 429 kB)

Reactie college  (PDF 346 kB)

Beleidsregels giften en schadevergoedingen Participatiewet Heerenveen

Advies Beleidsregels giften en schadevergoedingen (PDF 61 kB)

Reactie college beleidsregels giften  (PDF 324 kB)

Uitvoeringsprogramma Schuldhulpverlening, Laaggeletterdheid en Armoede

Advies Uitvoeringsprogramma SLA (PDF 463 kB)

Reactie college Uitvoeringsprogramma SLA (PDF 710 kB)

2020

Gevraagde adviezen

Uitvoeringsprogramma werk

Advies Uitvoeringsprogramma Werk (PDF 483 kB)

Reactie college Uitvoeringsprogramma Werk (PDF 312 kB)

BIJLAGE 1a. Crisisdienstverlening – Doorval WW (PDF 62 kB)

BIJLAGE 1b. Crisisdienstverlening – Van-werk-naar-werk-trajecten (PDF 120 kB)

BIJLAGE 1c. Crisisdienstverlening – Werkgeversinstrumenten (PDF 107 kB)

BIJLAGE 2a. Scholing – Scholingstrajecten Perspectief op Werk (PDF 170 kB)

BIJLAGE 2b. Scholing – Kansrijk beroep en Kansrijk opleiden (PDF 146 kB)

BIJLAGE 3a. Doelgroepen – Werkfit-programma BAB-kandidaten (PDF 74 kB)

BIJLAGE 3b. Doelgroepen – Aanpak jeugdwerkloosheid (PDF 154 kB)

 

Wmo-vragenlijst

Advies Wmo vragenlijst (PDF 87 kB)

Beleidsregels SHV en BBR

Advies Beleidsregels SHV en BBR (PDF 502 kB)

Reactie college advies Beleidsregels SHV en BBR (PDF 487 kB)

Ongevraagde adviezen 

Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning

Advies functioneren OCO (PDF 92 kB)

Reactie college OCO (PDF 277 kB)

Bestek aanbesteding Hulpmiddelen

Aanbevelingen aanbesteding hulpmiddelen (PDF 622 kB)

Reactie concept Lokaal Eenzaamheidsbeleid (PDF 330 kB)

 

2019

Gevraagde adviezen

Concept Inclusie-agenda

Advies inclusie-agenda (PDF 432 kB)

Beleidsregels verlagen bijstand Participatiewet gemeente Heerenveen 2020

Advies beleidsregels woonlasten  (PDF 329 kB)

Kadernota Sociaal Domein 2019-2025

Advies Participatieraad (PDF 118 kB)

Reactie college  (PDF 92 kB)

Tussentijds actieplan Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Advies tussentijds actieplan  (PDF 66 kB)

Reactie college (PDF 58 kB)

Beleidsplan VVE ‘Jong geleerd vroeg gedaan’

Advies Participatieraad  (PDF 66 kB)

Reactie college (PDF 157 kB)

Lokaal emancipatiebeleid 2019-2022

 Advies LHBTIQ+ emancipatiebeleid (PDF 395 kB)

Reactie college (PDF 46 kB)

 

Ongevraagde adviezen

Ongevraagd advies met betrekking tot tijdelijk overnemen van schulden van jongvolwassenen

Advies Participatieraad (PDF 420 kB)

Reactie college  (PDF 129 kB)

Vervolg ongevraagd advies mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Vervolg ongevraagd advies mensen met afstand tot arbeidsmarkt (PDF 406 kB)

Reactie college (PDF 91 kB) (PDF 406 kB)

Gebruik en beheer AED’s in wijk en dorpen

Advies Participatieraad (PDF 327 kB)

Reactie ongevraagd advies betreft AED (PDF 457 kB) (open)

2018

Gevraagde adviezen

Voorlopig Privacyreglement Sociaal Domein

Advies Participatieraad (PDF 161 kB)

Reactie college  (PDF 102 kB) 

Soarch foar thús – beleidsnotitie over waardig ouder worden/langer zelfstandig thuis wonen

Advies Participatieraad  (PDF 344 kB)

Reactie college (PDF 99 kB)

Beleidsaddendum Wmo & gezondheidsbeleid 2015-2018 “Iedereen doet mee”

Advies Participatieraad (PDF 178 kB)

Reactie college (PDF 170 kB)

Ongevraagde adviezen

Sa sjogge wy dat – Visie op de opdracht van het team Jeugd en Gezin

Advies Participatieraad (PDF 312 kB)

Reactie college  (PDF 128 kB)

Van leerlingenvervoer naar zelfstandig reizen in het openbaar vervoer

Advies Participatieraad  (PDF 181 kB)

Reactie college (PDF 86 kB)

Arbeidsparticipatie

Ongevraagd advies (PDF 55 kB)

Reactie college (PDF 94 kB)

Evaluatie beleid sociaal domein 2015-2017

Ongevraagd advies  (PDF 166 kB)

 

2017

Beleidsregels bestuurlijk boetes

advies Participatieraad (PDF 231 kB)

reactie college (PDF 63 kB)

Beleidsregels WMO 2015

advies Participatieraad (PDF 249 kB)

Reactie college beleidsregels WMO verordening 2017 (PDF 167 kB)

Participatieverordening gemeente Heerenveen 2017 en Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017

advies Participatieraad (PDF 264 kB)

reactie college  (PDF 90 kB)

Visie document Privacy

advies Participatieraad (PDF 237 kB)

reactie college  (PDF 111 kB)

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Heerenveen 2017

advies Participatieraad (PDF 243 kB)

reactie college (PDF 170 kB)

Beleidsregels Collectieve Zorgverzekering en Heerenveen Zorgt Regeling 2017

advies Participatieraad (PDF 205 kB)

reactie college (PDF 68 kB)

Inkoop plan van eisen offerte-aanvraag Wmo-vervoer

advies Participatieraad (PDF 259 kB)

reactie college (PDF 63 kB)

2016


Startnotitie Integraal taalbeleid Fries “Fierder mei Frysk

advies Participatieraad (PDF 204 kB)

reactie college (PDF 42 kB)

Inkoop plan van eisen offerte-aanvraag Wmo-vervoer

advies Participatieraad (PDF 259 kB)

reactie college (PDF 63 kB)

Financiering Opvang Beschermd Wonen en aanpak Huiselijk Geweld en kindermishandeling in 2017, SDF

advies Participatieraad (PDF 295 kB)
reactie college (PDF 99 kB)

Uitvoeringsplan Vrijwilligerswerk

advies Participatieraad (PDF 245 kB)
reactie college (PDF 126 kB)

Klachtenregeling Sociaal Domein

advies Participatieraad (PDF 119 kB)
reactie college (PDF 47 kB)

Himmelsjek en Maatwerkvoorziening gestructureerd huishouden

advies Participatieraad (PDF 119 kB)
reactie college (PDF 58 kB)

Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

advies Participatieraad (PDF 158 kB)
reactie college (PDF 68 kB)

Concept regionale uitwerking toekomstvisie beschermd wonen etc. en toekomstschets opvang etc. mensen met psychiatrische problematiek

advies Participatieraad (PDF 157 kB)
reactie college (PDF 48 kB)

 

Ongevraagde adviezen

Verbetering cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken

advies Participatieraad (PDF 365 kB)
reactie college (PDF 68 kB)

Verbetering communicatie doven en slechthorenden participatie aan de samenleving

advies Participatieraad (PDF 393 kB)
reactie college (PDF 117 kB)

Toetreden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

advies Participatieraad (PDF 172 kB)
reactie college (PDF 100 kB)
bijlage reactie college (PDF 62 kB)

Doventolkvoorziening leefdomein

advies Participatieraad (PDF 190 kB)
reactie college (PDF 100 kB)
bijlage bij advies (PDF 1 MB)

Zoekt u nog oudere adviezen, kijk dan in het archief.