Adviezen

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van de gemeente Heerenveen over zaken die betrekking hebben op Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet. Welke adviezen dat zijn, vindt u hier.

2019

Gevraagde adviezen

Lokaal emancipatiebeleid 2019-2022

 advies LHBTIQ+ emancipatiebeleid (PDF 395 kB)

reactie college (PDF 46 kB)

Ongevraagde adviezen

Ongevraagd advies met betrekking tot tijdelijk overnemen van schulden van jongvolwassenen

advies Participatieraad (PDF 420 kB)

Reactie college  (PDF 129 kB)

Vervolg ongevraagd advies mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Vervolg ongevraagd advies mensen met afstand tot arbeidsmarkt (PDF 406 kB)

Reactie college (PDF 91 kB) (PDF 406 kB)

Gebruik en beheer AED’s in wijk en dorpen

advies Participatieraad (PDF 327 kB)

2018

Gevraagde adviezen

Voorlopig Privacyreglement Sociaal Domein

Advies Participatieraad (PDF 161 kB)

Reactie college volgt

Soarch foar thús – beleidsnotitie over waardig ouder worden/langer zelfstandig thuis wonen

Advies Participatieraad  (PDF 344 kB)

Reactie college (PDF 99 kB)

Beleidsaddendum Wmo & gezondheidsbeleid 2015-2018 “Iedereen doet mee”

Advies Participatieraad (PDF 178 kB)

Reactie college (PDF 170 kB)

Ongevraagde adviezen

Sa sjogge wy dat – Visie op de opdracht van het team Jeugd en Gezin

Advies Participatieraad (PDF 312 kB)

Reactie college  (PDF 128 kB)

Van leerlingenvervoer naar zelfstandig reizen in het openbaar vervoer

Advies Participatieraad  (PDF 181 kB)

Reactie college (PDF 86 kB)

Arbeidsparticipatie

Ongevraagd advies (PDF 55 kB)

Reactie college (PDF 94 kB)

Evaluatie beleid sociaal domein 2015-2017

Ongevraagd advies  (PDF 166 kB)

2017

Beleidsregels bestuurlijk boetes

advies Participatieraad (PDF 231 kB)

reactie college (PDF 63 kB)

Beleidsregels WMO 2015

advies Participatieraad (PDF 249 kB)

Participatieverordening gemeente Heerenveen 2017 en Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017

advies Participatieraad (PDF 264 kB)

reactie college  (PDF 90 kB)

Visie document Privacy

advies Participatieraad (PDF 237 kB)

reactie college  (PDF 111 kB)

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Heerenveen 2017

advies Participatieraad (PDF 243 kB)

reactie college (PDF 170 kB)

Beleidsregels Collectieve Zorgverzekering en Heerenveen Zorgt Regeling 2017

advies Participatieraad (PDF 205 kB)

reactie college (PDF 68 kB)

Inkoop plan van eisen offerte-aanvraag WMO-vervoer

advies Participatieraad (PDF 259 kB)

reactie college (PDF 63 kB)

2016


Startnotitie Integraal taalbeleid Fries “Fierder mei Frysk

advies Participatieraad (PDF 204 kB)

reactie college (PDF 42 kB)

Inkoop plan van eisen offerte-aanvraag WMO-vervoer

advies Participatieraad (PDF 259 kB)

reactie college (PDF 63 kB)

Financiering Opvang Beschermd Wonen en aanpak Huiselijk Geweld en kindermishandeling in 2017, SDF

advies Participatieraad (PDF 295 kB)
reactie college (PDF 99 kB)

Uitvoeringsplan Vrijwilligerswerk

advies Participatieraad (PDF 245 kB)
reactie college (PDF 126 kB)

Klachtenregeling Sociaal Domein

advies Participatieraad (PDF 119 kB)
reactie college (PDF 47 kB)

Himmelsjek en Maatwerkvoorziening gestructureerd huishouden

advies Participatieraad (PDF 119 kB)
reactie college (PDF 58 kB)

Regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen

advies Participatieraad (PDF 158 kB)
reactie college (PDF 68 kB)

Concept regionale uitwerking toekomstvisie beschermd wonen etc. en toekomstschets opvang etc. mensen met psychiatrische problematiek

advies Participatieraad (PDF 157 kB)
reactie college (PDF 48 kB)

Ongevraagde adviezen

Verbetering cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken

advies Participatieraad (PDF 365 kB)
reactie college (PDF 68 kB)

Verbetering communicatie doven en slechthorenden participatie aan de samenleving

advies Participatieraad (PDF 393 kB)
reactie college (PDF 117 kB)

Toetreden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

advies Participatieraad (PDF 172 kB)
reactie college (PDF 100 kB)
bijlage reactie college (PDF 62 kB)

Doventolkvoorziening leefdomein

advies Participatieraad (PDF 190 kB)
reactie college (PDF 100 kB)
bijlage bij advies (PDF 1 MB)

Zoekt u nog oudere adviezen, kijk dan in het archief.