De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van de gemeente Heerenveen over zaken die betrekking hebben op Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet. Welke adviezen dat zijn, vindt u hier.

adviezen 2024

Gevraagde adviezen

Zorgverzekering minima

Concept Advies zorgverzekering minima (PDF 75 kB)

reactie volgt

Jongerenparticipatie 

Advies jongerenparticipatie (PDF 76 kB)

Reactie volgt

Aanpassing WMO verordening 2024 

Advies Verordening WMO (PDF 154 kB)

Reactie college Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2024 (PDF 877 kB)

adviezen 2023

Gevraagde adviezen

Verordening Jeugdhulp 

Advies Verordening Jeugdhulp en nadere beleidsregels (PDF 80 kB)

Reactie op advies Participatieraad nadere regels (PDF 922 kB)

Reactie op advies Participatieraad verordening jeugd (PDF 927 kB)

Concept Participatieverordening 

Advies Concept participatieverordening (PDF 139 kB)

Reactie college participatieverordening (PDF 924 kB)

Beschermd Wonen

Advies Regioplan Beschermd Wonen (PDF 78 kB)

Reactie college Regioplan Beschermd Wonen (PDF 913 kB)

Advies Plan van aanpak GALA/SPUK(PDF 98 kB)

Reactie college advies plan van aanpak GALA SPUK  (PDF 917 kB)

Beleidsregels tegemoetkoming Kinderopvang SMI 

Advies Concept Beleidsregels Kinderopvang SMI (PDF 106 kB)

Reactie college advies Kinderopvang SMI (PDF 972 kB)

ongevraagde adviezen 2023

Ongevraagde adviezen

Dienstverlening hulpmiddelenleverancier 

Ongevraagd advies hulpmiddelenleverancier (PDF 136 kB)

Reactie college ongevraagd advies hulpmiddelen (PDF 904 kB)

adviezen 2022

Gevraagde adviezen

Regiovisie Jeugdhulp jeugdhulpregio Fryslân

Advies Regiovisie jeugdhulp (PDF 130 kB)

Reactie advies regiovisie Jeugdhulp (PDF 896 kB)

Uitvoeringsprogramma Wmo preventieplan

Advies uitvoeringsprogramma WMO preventieplan (PDF 536 kB)

Reactie college (PDF 507 kB) volgt

Verordening bekostiging Leerlingenvervoer 

Advies Verordening bekostiging leerlingenvervoer (PDF 389 kB)

Reactie college advies leerlingenvervoer (PDF 758 kB)

 

adviezen 2021

Gevraagde adviezen

Uitvoeringsprogramma nieuwe wet Inburgering

Advies nieuwe wet inburgering (PDF 235 kB)

Reactie college Uitvoeringsprogramma Wet Inburgering (PDF 804 kB)

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd

Advies Participatieraad  (PDF 443 kB)

Reactie college  (PDF 692 kB)

Uitvoeringsprogramma Gezondheid 2021-2025

Advies Participatieraad (PDF 429 kB)

Reactie college  (PDF 346 kB)

Beleidsregels giften en schadevergoedingen Participatiewet Heerenveen

Advies Beleidsregels giften en schadevergoedingen (PDF 61 kB)

Reactie college beleidsregels giften  (PDF 324 kB)

Uitvoeringsprogramma Schuldhulpverlening, Laaggeletterdheid en Armoede

Advies Uitvoeringsprogramma SLA (PDF 463 kB)

Reactie college Uitvoeringsprogramma SLA (PDF 710 kB)

 

adviezen 2020

Gevraagde adviezen

Uitvoeringsprogramma werk

Advies Uitvoeringsprogramma Werk (PDF 483 kB)

Reactie college Uitvoeringsprogramma Werk (PDF 312 kB)

BIJLAGE 1a. Crisisdienstverlening – Doorval WW (PDF 62 kB)

BIJLAGE 1b. Crisisdienstverlening – Van-werk-naar-werk-trajecten (PDF 120 kB)

BIJLAGE 1c. Crisisdienstverlening – Werkgeversinstrumenten (PDF 107 kB)

BIJLAGE 2a. Scholing – Scholingstrajecten Perspectief op Werk (PDF 170 kB)

BIJLAGE 2b. Scholing – Kansrijk beroep en Kansrijk opleiden (PDF 146 kB)

BIJLAGE 3a. Doelgroepen – Werkfit-programma BAB-kandidaten (PDF 74 kB)

BIJLAGE 3b. Doelgroepen – Aanpak jeugdwerkloosheid (PDF 154 kB)

 

Wmo-vragenlijst

Advies Wmo vragenlijst (PDF 87 kB)

Beleidsregels SHV en BBR

Advies Beleidsregels SHV en BBR (PDF 502 kB)

Reactie college advies Beleidsregels SHV en BBR (PDF 487 kB)

Ongevraagde adviezen 

Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning

Advies functioneren OCO (PDF 92 kB)

Reactie college OCO (PDF 277 kB)

Bestek aanbesteding Hulpmiddelen

Aanbevelingen aanbesteding hulpmiddelen (PDF 622 kB)

Reactie concept Lokaal Eenzaamheidsbeleid (PDF 330 kB)

 

adviezen 2019

Gevraagde adviezen

Concept Inclusie-agenda

Advies inclusie-agenda (PDF 432 kB)

Beleidsregels verlagen bijstand Participatiewet gemeente Heerenveen 2020

Advies beleidsregels woonlasten  (PDF 329 kB)

Kadernota Sociaal Domein 2019-2025

Advies Participatieraad (PDF 118 kB)

Reactie college  (PDF 92 kB)

Tussentijds actieplan Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Advies tussentijds actieplan  (PDF 66 kB)

Reactie college (PDF 58 kB)

Beleidsplan VVE ‘Jong geleerd vroeg gedaan’

Advies Participatieraad  (PDF 66 kB)

Reactie college (PDF 157 kB)

Lokaal emancipatiebeleid 2019-2022

 Advies LHBTIQ+ emancipatiebeleid (PDF 395 kB)

Reactie college (PDF 46 kB)

Ongevraagde adviezen

Ongevraagd advies met betrekking tot tijdelijk overnemen van schulden van jongvolwassenen

Advies Participatieraad (PDF 420 kB)

Reactie college  (PDF 129 kB)

Vervolg ongevraagd advies mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Vervolg ongevraagd advies mensen met afstand tot arbeidsmarkt (PDF 406 kB)

Reactie college (PDF 91 kB) (PDF 406 kB)

Gebruik en beheer AED’s in wijk en dorpen

Advies Participatieraad (PDF 327 kB)

Reactie ongevraagd advies betreft AED (PDF 457 kB) (open)

 

Zoekt u nog oudere adviezen, kijk dan in het archief.