Veelgestelde vragen

Taken en werkzaamheden werkgroepen

Deze werkgroepen bereiden de adviezen voor en vervolgens worden de adviezen in de openbare vergadering van de Participatieraad besproken en vastgesteld. Een werkgroep is verantwoordelijk voor de eigen contacten met de achterban. Lees meer over de werkgroepindeling.

Wat is de werkwijze van de Participatieraad?

Het zijn vele terreinen waarover de Participatieraad het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert. Differentiatie en specialisatie is gewenst en daarom is de Participatieraad verdeeld in werkgroepen. Deze werkgroepen bereiden de adviezen voor en vervolgens worden de adviezen in de openbare vergadering van de Participatieraad besproken en vastgesteld. Een werkgroep is verantwoordelijk voor de eigen contacten met de achterban.

Het dagelijks bestuur vervult naast de taken die gekoppeld zijn aan bepaalde functies ook een coördinerende rol en is een voorwaardenscheppend platform om de Participatieraad zo goed mogelijk te laten functioneren. De Participatieraad en het dagelijks bestuur worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 

Kan ik met mijn probleem terecht bij de Participatieraad?

De Participatieraad geeft het college advies over het sociale beleid van de gemeente. Met betrekking tot individuele klachten en/of opmerkingen heeft de gemeente een klachtencommissie. Wanneer bepaalde klachten en/of opmerkingen vaak voorkomen, zou het beleid wellicht aangepast moeten worden. Dan zou de Participatieraad hierin een rol kunnen spelen. Heeft u een opmerking of een signaal dan kunt u de signaalkaart invullen.

Is de Participatieraad een onderdeel van de gemeente?

Nee, de Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en het leerlingenvervoer. De raad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen.

Taken en profiel lidmaatschap Participatieraad