Pagina’s

Privacyverklaring
Participatieraad Heerenveen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Participatieraad Heerenveen verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig is en dit in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving. Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben maatregelen getroffen om te voorkomen...
Cookies
Toegankelijkheid
De gemeente Heerenveen vindt het belangrijk dat iedereen de informatie op onze website makkelijk kan gebruiken, bekijken en vinden. Dus ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Het is daarnaast belangrijk dat de website via elke computer, tablet of smartphone toegankelijk is. Toegankelijkheidseisen Onze gemeentelijke websites voldoen nog niet aan alle...
Vergaderdata 2024
Vergaderdata 2024 18 januari 15 februari 21 maart -VERVALT 18 april 16 mei 20 juni Juli en augustus VAKANTIEPERIODE 19 september 17 oktober 21 november Dinsdag 21 december (i.v.m. kerstreces verplaatst) De vergaderingen vinden elke 3e donderdag van 19.30-21.30 uur van de maand plaats. In de maandelijkse nieuwsflits communiceren we waar de vergaderingen plaatsvinden. In...
Indeling van de werkgroepen
Sinds september werken we met drie werkgroepen die de drie wetten in het sociaal domein vertegenwoordigen WMo, Jeugd en Participatie. Werkgroep Jeugd onderwerpen: preventie-toegang-jeugdzorg, inkoop, huiselijk geweld, ggz bestaat uit de leden: Jolanda Jorna-Gosse Spiekhout-Hans Kingma-Hans Janssen-Jolanda Lampers-Gerrit Nutters-Remmelt Pit Werkgroep WMO (voorheen Ouderen en Meedoen&Voorzieningen) onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, woonzorgvisie, dementie, eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz, Cosbo,...