Pagina’s

Vergaderdata
Vergaderdata najaar 2019 (aanvang 19.30 uur) 19 september 17 oktober 21 november 19 december De vergaderingen vinden elke 3e donderdag van de maand plaats in het gemeentehuis van Heerenveen (kamer 13). In de maanden juli en augustus zijn er geen vergaderingen.  
Indeling van de werkgroepen
Werkgroep Jeugd onderwerpen: preventie-toegang-jeugdzorg, inkoop, huiselijk geweld, ggz bestaat uit de leden: Cobie Aandewiel Jolanda Jorna Gosse Spiekhout Johannes Wassenaar Hans Kingma Werkgroep Ouderen onderwerpen: preventie-toegang-soarch foar thûs, dementie, eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz, cosbo bestaat uit leden: Johannes Wassenaar Johan Mintjes Jelle Roorda Althea Browne Sophia Cuperus Nico Smits Werkgroep Meedoen en Voorzieningen onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen,...
Contactgegevens
Participatieraad Ambtelijk secretaris: Ineke van Dam Postbus 15000 8440 GA HEERENVEEN telefoonnummer: 0513-617565 e-mail: participatieraad@heerenveen.nl Meer weten over de leden? Ze stellen zich graag aan u voor!...
Werkgroepen en Wijkduo’s
Dagelijks bestuur Willy Dommerholt (voorzitter) Renie Plantinga (vicevoorzitter) Dick Kleinhesselink (secretaris/penningmeester) Werkgroep Jeugd Onderwerpen: preventie-toegang-jeugdzorg, inkoop, huiselijk geweld, ggz Leden: Cobie Aandewiel (contactpersoon) Jolanda Jorna Gosse Spiekhout Johannes Wassenaar Hans Kingma Werkgroep Ouderen Onderwerpen: preventie-toegang-soarch foar thûs, dementie, eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz, cosbo Leden: Johannes Wassenaar (contactpersoon) Johan Mintjes Jelle Roorda Althea Browne Sophia Cuperus...