Pagina’s

Privacyverklaring
Participatieraad Heerenveen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Participatieraad Heerenveen verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig is en dit in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving. Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben maatregelen getroffen om te voorkomen...
Cookies
Toegankelijkheid
De gemeente Heerenveen vindt het belangrijk dat iedereen de informatie op onze website makkelijk kan gebruiken, bekijken en vinden. Dus ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Het is daarnaast belangrijk dat de website via elke computer, tablet of smartphone toegankelijk is. Toegankelijkheidseisen Onze gemeentelijke websites voldoen nog niet aan alle...
Vergaderdata 2022
Vergaderdata 2022 17 februari 17 maart 21 april 16 juni Juli en augustus VAKANTIEPERIODE 15 september 20 oktober 17 november 15 december De vergaderingen vinden elke 3e donderdag van 19.30-21.30 uur van de maand plaats. In de maandelijkse nieuwsflits communiceren we waar de vergaderingen plaatsvinden. In de maanden juli en augustus zijn er geen vergaderingen....
Indeling van de werkgroepen
Werkgroep Jeugd onderwerpen: preventie-toegang-jeugdzorg, inkoop, huiselijk geweld, ggz bestaat uit de leden: Baukje Elzinga Jolanda Jorna Gosse Spiekhout Hans Kingma Hans Janssen Froukje Bekius Werkgroep Ouderen onderwerpen: preventie-toegang-soarch foar thûs, dementie, eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz, Cosbo bestaat uit leden: Iety Hullegie  Jelle Roorda Nico Smits Marian Veldman Werkgroep Meedoen en Voorzieningen onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, pgb, inkoop,...