Pagina’s

Nieuwsflits oktober
Nieuwsflits oktober 2020 (PDF 561 kB)
Toegankelijkheid
De gemeente Heerenveen vindt het belangrijk dat iedereen de informatie op onze website makkelijk kan gebruiken, bekijken en vinden. Dus ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Het is daarnaast belangrijk dat de website via elke computer, tablet of smartphone toegankelijk is. Toegankelijkheidseisen Onze gemeentelijke websites voldoen nog niet aan alle...
Vergaderdata
Vergaderdata 2020 (aanvang 19.30 uur) 16 januari 20 februari 19 maart      – geannuleerd wegens Corona 16 april        – geannuleerd wegens Corona 14 mei          – geannuleerd – informeel en digitaal vergaderen op 20 mei 18 juni – Trinitas vakantieperiode 17 september – gemeentehuis 15 oktober – digitaal...
Indeling van de werkgroepen
Werkgroep Jeugd onderwerpen: preventie-toegang-jeugdzorg, inkoop, huiselijk geweld, ggz bestaat uit de leden: Cobie Aandewiel Jolanda Jorna Gosse Spiekhout Johannes Wassenaar Hans Kingma Werkgroep Ouderen onderwerpen: preventie-toegang-soarch foar thûs, dementie, eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz, Cosbo bestaat uit leden: Johannes Wassenaar Johan Mintjes Jelle Roorda Sophia Cuperus Nico Smits Werkgroep Meedoen en Voorzieningen onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, pgb, inkoop,...
Contactgegevens
Participatieraad Ambtelijk secretaris: Ineke van Dam Postbus 15000 8440 GA HEERENVEEN telefoonnummer: 0513-617565 e-mail: participatieraad@heerenveen.nl Meer weten over de leden? Ze stellen zich graag aan u voor!...