Pagina’s

Indeling van de werkgroepen
Werkgroep Jeugd onderwerpen: preventie-toegang-jeugdzorg, inkoop, huiselijk geweld, ggz bestaat uit de leden: Cobie Aandewiel Jolanda Jorna Gosse Spiekhout en Johannes Wassenaar Werkgroep Ouderen onderwerpen: preventie-toegang-soarch foar thûs, dementie, eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz, cosbo bestaat uit leden: Johannes Wassenaar Johan Mintjes Jelle Roorda Althea Browne en Sophia Cuperus Werkgroep Meedoen en Voorzieningen onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, pgb, inkoop,...
Contactgegevens
Participatieraad Ambtelijk secretaris: Ineke van Dam Postbus 15000 8440 GA HEERENVEEN telefoonnummer: 0513-617565 e-mail: participatieraad@heerenveen.nl Meer weten over de leden? Ze stellen zich graag aan u voor!...
Werkgroepen en Wijkduo’s
Dagelijks bestuur Willy Dommerholt (voorzitter) Renie Plantinga (vicevoorzitter) Dick Kleinhesselink (secretaris/penningmeester) Werkgroep Jeugd Onderwerpen: preventie-toegang-jeugdzorg, inkoop, huiselijk geweld, ggz Leden: Cobie Aandewiel (contactpersoon) Jolanda Jorna Gosse Spiekhout Johannes Wassenaar Hans Kingma Werkgroep Ouderen Onderwerpen: preventie-toegang-soarch foar thûs, dementie, eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz, cosbo Leden: Johannes Wassenaar (contactpersoon) Johan Mintjes Jelle Roorda Althea Browne Sophia Cuperus...
Archief
De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van de gemeente Heerenveen over zaken die betrekking hebben op Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet; de Jeugdwet en het Leerlingenvervoer. Welke adviezen dat zijn, leest u hier. U vindt hier adviezen van 2015 en 2014. Adviezen uit 2016 en 2017 leest u hier. Adviezen...