Pagina’s

Vergaderdata
Vergaderdata 2020 (aanvang 19.30 uur) 16 januari 20 februari 19 maart      – geannuleerd wegens Corona 16 april        – geannuleerd wegens Corona 14 mei (week eerder ivm hemelvaart) geannuleerd – informeel en digitaal vergaderen op 20 mei 18 juni – Trinitas 17 september 15 oktober 19 november 17 december   De...
Indeling van de werkgroepen
Werkgroep Jeugd onderwerpen: preventie-toegang-jeugdzorg, inkoop, huiselijk geweld, ggz bestaat uit de leden: Cobie Aandewiel Jolanda Jorna Gosse Spiekhout Johannes Wassenaar Hans Kingma Werkgroep Ouderen onderwerpen: preventie-toegang-soarch foar thûs, dementie, eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz, cosbo bestaat uit leden: Johannes Wassenaar Johan Mintjes Jelle Roorda Sophia Cuperus Nico Smits Werkgroep Meedoen en Voorzieningen onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, pgb, inkoop,...
Contactgegevens
Participatieraad Ambtelijk secretaris: Ineke van Dam Postbus 15000 8440 GA HEERENVEEN telefoonnummer: 0513-617565 e-mail: participatieraad@heerenveen.nl Meer weten over de leden? Ze stellen zich graag aan u voor!...
Werkgroepen en Wijkduo’s
Dagelijks bestuur Willy Dommerholt (voorzitter) Renie Plantinga (vicevoorzitter) Edwin Hoekstra (secretaris/penningmeester) Werkgroep Jeugd Onderwerpen: preventie-toegang-jeugdzorg, inkoop, huiselijk geweld, ggz Leden: Cobie Aandewiel (contactpersoon) Jolanda Jorna Gosse Spiekhout Johannes Wassenaar Hans Kingma Werkgroep Ouderen Onderwerpen: preventie-toegang-soarch foar thûs, dementie, eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz, cosbo Leden: Johannes Wassenaar (contactpersoon) Johan Mintjes Jelle Roorda Sophia Cuperus Nico Smits...