Werkgroepen en Wijkduo’s

Dagelijks bestuur

Willy Dommerholt (voorzitter)

Renie Plantinga (vicevoorzitter)

Dick Kleinhesselink (secretaris/penningmeester)

 

Werkgroep Jeugd

Onderwerpen: preventie-toegang-jeugdzorg, inkoop, huiselijk geweld, ggz

Leden:

Cobie Aandewiel (contactpersoon)

Jolanda Jorna

Gosse Spiekhout

Johannes Wassenaar

Hans Kingma

Werkgroep Ouderen

Onderwerpen: preventie-toegang-soarch foar thûs, dementie, eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz, cosbo

Leden:

Johannes Wassenaar (contactpersoon)

Johan Mintjes

Jelle Roorda

Althea Browne

Sophia Cuperus

Werkgroep Meedoen en Voorzieningen

Onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, pgb, inkoop, onafhankelijke cliëntondersteuning, VN-verdrag, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz

Leden:

Jolanda Jorna (contactpersoon)

Dick Kleinhesselink

Cobie Aandewiel

Sophia Cuperus

Werkgroep Werk en Inkomen

Onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, armoede, schuldhulp, laaggeletterdheid, ggz

Leden:

Althea Browne (contactpersoon)

Johan Mintjes

Gosse Spiekhout

Hans Kingma

Ad-hoc werkgroep Privacy

Renie Plantinga

Althea Browne

Dick Kleinhesselink

Ad-hoc werkgroep VN-verdrag

volgt

Wijkduo’s woonservicezones

 

 

 

 

 

 

 

 

Woonservicezone 1 (Heerenveen Noord, centrum, Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot, Haskerdijken en Nieuwebrug)

Johannes Wassenaar en Althea Browne

Woonservicezone 2 (Skoatterwâld, Oranjewoud, de Knipe en Bontebok)

Cobie Aandewiel en Jolanda Jorna

Woonservicezone 3 (Jubbega, Hoornsterzwaag, Oude- en Nieuwehorne)

Johan Mintjes en Dick Kleinhesselink

Woonservicezone 4 (Heerenveen-Midden, de Akkers, Oudeschoot, Mildam en Katlijk)

Gosse Spiekhout en Alletta Gussinklo

Woonservicezone 5 (Nijehaske, de Greiden, de Heide en Nieuweschoot)

Sophia Cuperus en Hans Kingma

Woonservicezone 6 (Akkrum, Nes en Aldeboarn)

Jelle Roorda