Werkgroepen en Wijkduo’s

Dagelijks bestuur

Vacant  (voorzitter)
Renie Plantinga (vicevoorzitter)
Edwin Hoekstra (secretaris/penningmeester)

Werkgroepen

Werkgroep Jeugd

Onderwerpen: preventie-toegang-jeugdzorg, inkoop, huiselijk geweld, ggz

Leden:

Baukje Elzinga (contactpersoon)
Jolanda Jorna
Gosse Spiekhout
Johannes Wassenaar
Hans Kingma
Hans Janssen
Marjon Voorzanger

Werkgroep Ouderen

Onderwerpen: preventie-toegang-soarch foar thûs, dementie, eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz, Cosbo

Leden:

Johannes Wassenaar (contactpersoon)
Jelle Roorda
Nico Smits

Iety Hullegie
Ankie Speel-Bakker

Werkgroep Meedoen en Voorzieningen

Onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, pgb, inkoop, onafhankelijke cliëntondersteuning, VN-verdrag, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz

Leden:

Jolanda Jorna (contactpersoon)
Nico Smits
Baukje Elzinga
Iety Hullegie
Ankie Speel-Bakker

Werkgroep Werk en Inkomen

Onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, armoede, schuldhulp, laaggeletterdheid, ggz

Leden:

Hans Kingma (contactpersoon)
Gosse Spiekhout
Renie Plantinga
Edwin Hoekstra
Hans Janssen
Marjon Voorzanger

Ad-hoc werkgroep Privacy

Renie Plantinga
Baukje Elzinga
Nico Smits

Ad-hoc werkgroep VN-verdrag

Volgt

Wijkduo's woonservicezones

De woonservicezones aangeduid op de kaart van Heerenveen. Uitleg over de zones onderaan.

Woonservicezone 1 (Heerenveen Noord, centrum, Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot, Haskerdijken en Nieuwebrug)

Johannes Wassenaar

Woonservicezone 2 (Skoatterwâld, Oranjewoud, de Knipe en Bontebok)

Jolanda Jorna

Woonservicezone 3 (Jubbega, Hoornsterzwaag, Oude- en Nieuwehorne)

vacant

Woonservicezone 4 (Heerenveen-Midden, de Akkers, Oudeschoot, Mildam en Katlijk)

Gosse Spiekhout en Nico Smits

Woonservicezone 5 (Nijehaske, de Greiden, de Heide en Nieuweschoot)

Hans Kingma

Woonservicezone 6 (Akkrum, Nes en Aldeboarn)

Jelle Roorda en Edwin Hoekstra