Werkgroepen en Woonservicezones gemeente

Dagelijks bestuur

Baukje Elzinga  – voorzitter
Edwin Hoekstra  – secretaris / penningmeester
Hans Kingma     – interim vicevoorzitter
Marian Veldman – m.i.v. 1 september 2024 vicevoorzitter

Werkgroepen

Werkgroep Jeugd

Onderwerpen: preventie-toegang-jeugdzorg, inkoop, huiselijk geweld, ggz

Jolanda Jorna en Gerrit Nutters (contactpersonen)
Hans Janssen
Hans Kingma
Gosse Spiekhout
Jolanda Lampers
Remmelt Pit

Werkgroep WMO (voorheen Ouderen en Meedoen&Voorzieningen)

Onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, pgb, inkoop, privacy, OCO, VN-verdrag, dementie, eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz, Cosbo

Iety Hullegie / Nico Smits (contactpersonen)
Jelle Roorda
Marian Veldman
Remmelt Pit
Baukje Elzinga

Werkgroep Participatie (voorheen Werk&Inkomen)

Onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, armoede, schuldhulp, laaggeletterdheid, ggz

Hans Janssen (contactpersoon)
Gosse Spiekhout
Hans Janssen
Edwin Hoekstra
Jolanda Jorna
Jolanda Lampers
Gerrit Nutters

WOONSERVICEZONES

Een meitinker kan u helpen – Gemeente Heerenveen

De woonservicezones aangeduid op de kaart van Heerenveen. Uitleg over de zones onderaan.

Woonservicezone 1: Gersloot, Haskerdijken, Heerenveen Centrum, Heerenveen Noord, Luinjeberd, Nieuwebrug, Terband en Tjalleberd

Woonservicezone 2: Bontebok, De Knipe, Oranjewoud en Heerenveen Skoatterwâld

Woonservicezone 3: Hoornsterzwaag, Jubbega, Nieuwehorne en Oudehorne

Woonservicezone 4: Heerenveen De Akkers, Heerenveen Midden, Katlijk, Mildam en Oudeschoot

Woonservicezone 5: Heerenveen De Greiden, Heerenveen De Heide, Heerenveen, Nieuweschoot en Nijehaske

Woonservicezone 6: Aldeboarn, Akkrum en Nes