Werkgroepen en Wijkduo’s

Dagelijks bestuur

Willy Dommerholt (voorzitter)

Renie Plantinga (vicevoorzitter)

Dick Kleinhesselink (secretaris/penningmeester)

 

Werkgroep Jeugd

Onderwerpen: preventie-toegang-jeugdzorg, inkoop, huiselijk geweld, ggz

Leden:

Cobie Aandewiel (contactpersoon)

Jolanda Jorna

Gosse Spiekhout

Johannes Wassenaar

Werkgroep Ouderen

Onderwerpen: preventie-toegang-soarch foar thûs, dementie, eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz, cosbo

Leden:

Eelco Sixma (contactpersoon)

Johan Mintjes

Jelle Roorda

Johannes Wassenaar

Werkgroep Meedoen en Voorzieningen

Onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, pgb, inkoop, onafhankelijke cliëntondersteuning, VN-verdrag, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz

Leden:

Dick Kleinhesselink (contactpersoon)

Cobie Aandewiel

Sophia Cuperus

Jolanda Jorna

Theo Evert van der Wal

Werkgroep Werk en Inkomen

Onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, armoede, schuldhulp, laaggeletterdheid, ggz

Leden:

Renie Plantinga (contactpersoon)

Johan Mintjes

Gosse Spiekhout

Sophia Cuperus

 

Wijkduo’s woonservicezones

Overzicht woonservicezones (PDF 84 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Woonservicezone 1

Renie Plantinga en Johannes Wassenaar

Woonservicezone 2

Cobie Aandewiel en Jolanda Jorna

Woonservicezone 3

Johan Mintjes en Dick Kleinhesselink

Woonservicezone 4

Gosse Spiekhout en Theo Evert van der Wal

Woonservicezone 5

Sophia Cuperus

Woonservicezone 6

Eelco Sixma en Jelle Roorda