Werkgroepen en indeling Woonservicezones gemeente

Dagelijks bestuur

Marianne de Wilde – voorzitter
Baukje Elzinga      – vicevoorzitter
Edwin Hoekstra     – secretaris/penningmeester

Werkgroepen

Werkgroep Jeugd

Onderwerpen: preventie-toegang-jeugdzorg, inkoop, huiselijk geweld, ggz

Baukje Elzinga (contactpersoon)
Jolanda Jorna
Gosse Spiekhout
Hans Kingma
Hans Janssen

Froukje Bekius

Werkgroep Ouderen

Onderwerpen: preventie-toegang-soarch foar thûs, dementie, eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz, Cosbo

Iety Hullegie (contactpersoon)
Jelle Roorda
Nico Smits

Marian Veldman

Werkgroep Meedoen en Voorzieningen

Onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, pgb, inkoop, onafhankelijke cliëntondersteuning, VN-verdrag, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz

Nico Smits (contactpersoon)
Jolanda Jorna
Iety Hullegie

Froukje Bekius

Marian Veldman

Werkgroep Werk en Inkomen

Onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, armoede, schuldhulp, laaggeletterdheid, ggz

Hans Kingma (contactpersoon)
Gosse Spiekhout
Edwin Hoekstra
Hans Janssen

Jolanda Jorna

Ad-hoc werkgroep Privacy

Baukje Elzinga
Iety Hullegie
Nico Smits

Ad-hoc werkgroep VN-verdrag

Volgt

woonservicezones

De woonservicezones aangeduid op de kaart van Heerenveen. Uitleg over de zones onderaan.

Woonservicezone 1 (Heerenveen Noord, centrum, Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot, Haskerdijken en Nieuwebrug)

Woonservicezone 2 (Skoatterwâld, Oranjewoud, de Knipe en Bontebok)

Woonservicezone 3 (Jubbega, Hoornsterzwaag, Oude- en Nieuwehorne)

Woonservicezone 4 (Heerenveen-Midden, de Akkers, Oudeschoot, Mildam en Katlijk)

Woonservicezone 5 (Nijehaske, de Greiden, de Heide en Nieuweschoot)

Woonservicezone 6 (Akkrum, Nes en Aldeboarn)