Werkgroepen en Woonservicezones gemeente

Dagelijks bestuur

Baukje Elzinga   – voorzitter
Edwin Hoekstra  – secretaris / penningmeester
Hans Kingma     – vicevoorzitter

Werkgroepen

Werkgroep Jeugd

Onderwerpen: preventie-toegang-jeugdzorg, inkoop, huiselijk geweld, ggz

Jolanda Jorna (contactpersoon)

Hans Janssen

Hans Kingma

Gosse Spiekhout

Jolanda Lampers

Gerrit Nutters

Remmelt Pit

Werkgroep WMO (voorheen Ouderen en Meedoen&Voorzieningen)

Onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, pgb, inkoop, privacy, OCO, VN-verdrag, dementie, eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, ggz, Cosbo

Iety Hullegie / Nico Smits (contactpersonen)

Jelle Roorda

Marian Veldman

Remmelt Pit

Baukje Elzinga

Werkgroep Participatie (voorheen Werk&Inkomen)

Onderwerpen: preventie-toegang-voorzieningen, armoede, schuldhulp, laaggeletterdheid, ggz

Hans Janssen (contactpersoon)

Gosse Spiekhout

Hans Janssen

Edwin Hoekstra

Jolanda Jorna

Jolanda Lampers

Gerrit Nutters

 

WOONSERVICEZONES 

De woonservicezones aangeduid op de kaart van Heerenveen. Uitleg over de zones onderaan.

Woonservicezone 1 (Heerenveen Noord, centrum, Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot, Haskerdijken en Nieuwebrug)

Woonservicezone 2 (Skoatterwâld, Oranjewoud, de Knipe en Bontebok)

Woonservicezone 3 (Jubbega, Hoornsterzwaag, Oude- en Nieuwehorne)

Woonservicezone 4 (Heerenveen-Midden, de Akkers, Oudeschoot, Mildam en Katlijk)

Woonservicezone 5 (Nijehaske, de Greiden, de Heide en Nieuweschoot)

Woonservicezone 6 (Akkrum, Nes en Aldeboarn)