Privacyverklaring

Participatieraad Heerenveen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens.

Participatieraad Heerenveen verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig is en dit in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving. Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan. In deze privacyverklaring geven we u informatie hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, voor welke doelen we de gegevens verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag we deze gegevens vastleggen. Ook leest u wat uw rechten zijn, bijvoorbeeld rondom inzage en correctie en het indienen van klachten. Daarnaast leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens beveiligen.

Persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van een contactformulier op deze website, dan leggen we de persoonsgegevens vast die u verstrekt. Bijvoorbeeld uw naam of contactgegevens. Deze worden enkel gebruikt om contact met u op te nemen indien u dit wenst.

We zullen uw persoonsgegevens niet zomaar delen met derden. We volgen de regels die hiervoor gelden en delen alleen gegevens als dit noodzakelijk is en het delen past binnen het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

Bewaartermijn en rechten

Participatieraad Heerenveen bewaart uw gegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk is.

Uw gegevens zijn door Participatieraad Heerenveen vastgelegd op basis van uw toestemming. Als u de toestemming wilt intrekken en u uw gegevens wilt laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen met website@heerenveen.nl.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen neemt Participatieraad Heerenveen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Beveiligingsmaatregelen die we hebben genomen:

  • We bekijken wie vanuit zijn functie toegang tot bepaalde gegevens mag hebben. Wie dit niet nodig heeft voor zijn functie, krijgt geen toegang.
  • De website is versleuteld via een SSL certificaat, ook de online formulieren zijn versleuteld met een certificaat.
  • De website wordt met regelmaat geüpdatet om beveiligingslekken te voorkomen.

Ondanks dat we zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze passend beveiligd hebben, kan het voorkomen dat er gegevens gelekt worden. Bijvoorbeeld door een hack van een systeem. Dit wordt ook wel een datalek genoemd. Als u vermoedt dat er sprake is van een datalek, dan kunt u contact opnemen met privacy@heerenveen.nl. We doen ons best om de gevolgen te beperken en doen onderzoek naar het datalek.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Participatieraad Heerenveen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we na uw toestemming cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we onze website hierop kunnen aanpassen en verbeteren.

Op onze cookiepagina vind u een overzicht van de cookies die wij plaatsen en uw huidige toestemmingsinstellingen. Deze instellingen kunt u op ieder gewenst moment aanpassen door te klikken op ‘verander uw toestemming’.

Kwetsbaarheden melden

De gemeente Heerenveen vindt het belangrijk dat haar systemen goed beveiligd zijn. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat er een zwakke plek te vinden is in onze systemen. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, horen wij dit graag van u, zodat we snel gepaste maatregelen kunnen nemen.

Help ons door een melding te doen

  • Mail uw bevindingen naar website@heerenveen.nl. Wij behandelen uw melding altijd vertrouwelijk.
  • Deel of download niet meer data dan noodzakelijk is om het lek aan te tonen.
  • Wij doen ons uiterste best om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wij houden u hierbij op de hoogte van de voortgang.

Aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.