Signaalkaart

Bent u niet tevreden of juist erg tevreden, laat het ons weten!

Meedenken is Meedoen: De Participatieraad is een objectief en onafhankelijk adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Heerenveen. Wij brengen gevraagd en ongevraagde adviezen uit op de terreinen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet (Pw) en het Leerlingenvervoer.

Uw verhaal is voor ons een signaal!

Wij verzoeken u om uw ervaringen met betrekking tot de dienstverlening op één van bovenstaande terreinen met ons te delen. Uw signalen kunnen door ons gebruikt worden bij de onderbouwing van argumenten en daarmee onze adviezen versterken. U kunt dit anoniem versturen, het gaat om het signaal. Wij zullen uw signalen beoordelen op trends en zullen geen rechtstreekse (persoonlijke) terugkoppeling doen, tenzij u hier dringend om vraagt (in dat geval verzoeken wij u uw naam en e-mailadres te vermelden). Met het invullen van eenvoudig formulier kunt u uw verhaal kwijt, dat kan een klacht of nare ervaring betreffen, maar ook een compliment is uiteraard welkom.