Nieuwsberichten

49 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum/relevantie
Nieuwsflits september
Nieuwsflits september (PDF 93 kB)
Raadszaal gemeente Heerenveen
Vergadering 21 september
Agenda: Opening en welkom Presentatie transitie Zorg en Sociale transitie Vaststelling agenda Verslag en actiepunten lijst van 15 juni Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Concept werkgroepindeling Concept advies Participatieverordening Concept advies Beschermd Wonen Rondvraag Sluiting  ...
Nieuwe voorzitter
We zijn blij om u te kunnen meedelen dat Baukje Elzinga de nieuwe voorzitter is van de Participatieraad. Zij is sinds drie jaar actief in de Participatieraad waarvan de laatste anderhalf jaar als vicevoorzitter. Hans Kingma komt het dagelijks bestuur tijdelijk als vicevoorzitter versterken. We wensen hen beiden veel succes bij het uitoefenen van hun...
Nieuwe leden stellen zich voor
De wervingsprocedure is succesvol geweest. In de vergadering van 15 juni jl. zijn vier nieuwe leden voorgedragen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de leden met ingang van 1 september benoemd. Dit zijn Jolanda Lampers, Gerda van Lingen, Gerrit Nutteers en Remmelt Pit. Onder het kopje Even voorstellen stellen zij zich graag aan u...