Nieuwsberichten

70 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum/relevantie
Nieuwe voorzitter per november
Per 1 november zal de heer Piet Hein Oosterhagen de voorzittersrol overnemen van Willy Dommerholt. Hij stelt zichzelf hier kort aan u voor. Mijn naam is Piet Hein Oosterhagen, ik ben in 1955 geboren in Indonesië, waar ik kinderverlamming kreeg. Vanaf 1957 heb ik, met uitzondering van mijn studiejaren, steeds in Heerenveen gewoond, de laatste...
Vergadering 15 oktober
De vergadering is besloten in verband met het handhaven van de corona-maatregelen. De agenda is als volgt: Opening en vaststelling agenda Presentatie Harald Brouwer – Verwarde personen Verslag en actiepunten lijst van 17 september 2020 Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Mededelingen van de wijkduo’s Voortgang Onafhankelijke Klachtenregeling Inrichting wijkduo’s...
Nieuwsflits september
Nieuwsflits september 2020 (PDF 454 kB)