Nieuwsberichten

47 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum/relevantie

Vergadering 19 december

Agenda Opening en vaststelling agenda Verslag en actiepunten lijst van 21 november 2019 Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de sollicitatiecommissie Mededelingen van de werkgroepen Mededelingen van de wijkduo’s Planning Jaarverslag en Jaarplan Rondvraag Sluiting  ...
Nieuwsflits november
Nieuwsflits november 2019 (PDF 572 kB)
Raadszaal gemeente Heerenveen
Vergadering 21 november
Agenda Opening en vaststelling agenda Verslag en actiepuntenlijst 17 oktober 2019 Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Mededelingen van de wijkduo’s Gevraagd advies Inclusie-agenda Gevraagd advies beleidsregels verlagen bijstand in verband met de woonsituatie en de schoolverlaterssituatie Participatiewet Rondvraag Sluiting...
Nieuwsflits oktober
Nieuwsflits oktober 2019 (PDF 448 kB)
Vergadering 17 oktober
Agenda Opening Verslag en actiepunten lijst van 19 september 2019 Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Mededelingen van de wijkduo’s Gevraagd advies Kadernota Sociaal Domein 2019-2025 Ongevraagd advies Wmo verordening en Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gevraagd advies actieprogramma 2019-2020 Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gevraagd advies Jong geleerd wordt vroeg gedaan! beleidsplan...