Nieuwsberichten

30 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum/relevantie

Nieuwsflits februari

Nieuwsflits februari (PDF 513 kB)
Vergadering 21 februari
Opening en vaststelling agenda Verslag en actiepuntenlijst van 17 januari Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Mededelingen van de wijkduo’s Conceptadvies Lokaal LHBTIQ+ emancipatiebeleid 2019-2022 Concept programma teambuilding 2019 Voortgang cliëntencontactbijeenkomst 2019 Voortgang Fries netwerk: hoe verder na één jaar? Rondvraag Sluiting...
Vergadering 17 januari 2019
Opening en vaststelling agenda Verslag en actiepunten lijst van 20 december 2018 Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Mededelingen van de wijkduo’s Conceptadvies AED’s Voorbereiding teambuilding 1 maart 2019 Doelgroep cliëntencontactbijeenkomst 2019 Rondvraag Sluiting...
Nieuwsflits december
Nieuwsflits december 2018 (PDF 562 kB)
Vergadering 20 december
Opening en vaststelling agenda Verslag en actiepuntenlijst 15 november Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen werkgroepen Mededelingen wijkduo’s Conceptadvies Privacyreglement Bijstelling planning Jaarverslag en Jaarplanning Monitor Sociaal domein Doelgroep cliëntencontactbijeenkomst Rondvraag Sluiting...