Nieuwsberichten

38 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum/relevantie

Persbericht ongevraagde adviezen

PERSBERICHT schuldenfonds jongvolwassenen en vervolg mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (PDF 284 kB)
Vergadering 16 mei
Opening en vaststelling agenda Presentatie Caleidoscoop evaluatie en doorontwikkeling preventieteams Verslag en actiepuntenlijst 18 april Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen werkgroepen Mededelingen wijkduo’s Concept-Jaarplan 2019 Rondvraag Sluiting
Nieuwsflits april
Nieuwsflits april (PDF 517 kB)
Ruimte voor nieuwe enthousiaste leden!
De Participatieraad heeft met ingang van 1 september weer ruimte voor nieuwe leden. Zoekt u vrijwilligerswerk waarin u uw maatschappelijke betrokkenheid kwijt kunt én waarin u uw talenten en werkervaring kunt inzetten ten behoeve van de burgers van de gemeente Heerenveen? Dan zijn wij misschien op zoek naar u, de vacature vindt u hier (PDF...
Vergadering 18 april
Agenda Opening en vaststelling agenda Presentatie en uitgangspunten Omgevingsvisie Verslag en actiepunten lijst van 21 maart 2019 Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Mededelingen van de wijkduo’s Beleidsagenda 2019 Ongevraagde adviezen werkgroep Werk&Inkomen Rondvraag Sluiting...