Nieuwsberichten

41 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum/relevantie

Nieuwe leden benoemd

Met ingang van 1 september heeft het college van burgemeester en wethouders de heren Edwin Hoekstra en Nico Smits voor een periode van vier jaar benoemd als lid van de Participatieraad. Op de pagina ‘even voorstellen’ kunt u nader met hen kennis maken.           Edwin Hoekstra             Nico Smits...
Eerstvolgende vergadering 19 september
Agenda Opening en vaststelling agenda Presentatie experiment Doorbraak! Verslag en actiepuntenlijst van 20 juni 2019 Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Mededelingen van de wijkduo’s Kennismaking nieuwe leden Planning advisering Kadernota Rondvraag Sluiting...
Vergadering 20 juni-besloten tot 20.00 uur!
Agenda Opening en vaststelling agenda BESLOTEN BIJEENKOMST tot 20.00 uur toelichting concept kadernota sociaal domein Verslag en actiepuntenlijst 16 mei 2019 Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Mededelingen van de wijkduo’s Voordracht nieuwe leden Rondvraag Sluiting...
Persbericht ongevraagde adviezen
PERSBERICHT schuldenfonds jongvolwassenen en vervolg mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (PDF 284 kB)
Vergadering 16 mei
Opening en vaststelling agenda Presentatie Caleidoscoop evaluatie en doorontwikkeling preventieteams Verslag en actiepuntenlijst 18 april Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen werkgroepen Mededelingen wijkduo’s Concept-Jaarplan 2019 Rondvraag Sluiting