Werkwijze – jaarverslag – jaarplan

Werkwijze en jaarverslag

Het zijn vele terreinen waarover de Participatieraad het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert. Differentiatie en specialisatie is gewenst en daarom is de Participatieraad verdeeld in werkgroepen. Deze werkgroepen bereiden de adviezen voor en vervolgens worden de adviezen in de openbare vergadering van de Participatieraad besproken en vastgesteld. Een werkgroep is verantwoordelijk voor de eigen contacten met de achterban.

Het dagelijks bestuur vervult naast de taken die gekoppeld zijn aan bepaalde functies ook een coördinerende rol en is een voorwaardenscheppend platform om de Participatieraad zo goed mogelijk te laten functioneren. De Participatieraad en het dagelijks bestuur worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Bent u nieuwsgierig naar wat we allemaal hebben gedaan het afgelopen jaar? Lees dan ons Jaarverslag 2018 (PDF 785 kB).

Onze plannen met betrekking tot het komende jaar vindt u in ons  Jaarplan 2019 (PDF 622 kB)

Voor voorgaande jaren verwijzen wij graag naar ons archief.