Agenda vergadering 18 april

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Verslag en actiepunten van 15 maart 2024
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Mededelingen DB
 6. Mededelingen van de werkgroepen
 7. Conceptadvies + aanvulling ziektekostenregeling minima
 8. Stavaza sollicitaties
 9. Punten voor Bestuurlijk Overleg 23 april
 10. Terugblik en vervolg teambuilding
 11. Rondvraag
 12. Sluiting