De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van de gemeente Heerenveen over zaken die betrekking hebben op Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet; de Jeugdwet en het Leerlingenvervoer. Welke adviezen dat zijn, leest u hier. U vindt hier adviezen van 2015 en 2014. Adviezen uit 2016 en 2017 leest u hier. Adviezen ouder dan 2014 kunt u opvragen bij participatieraad@heerenveen.nl

Adviezen 2014

Participatiewet beleidsregels 2015

Advies van de Participatieraad (PDF 170 kB)
Reactie van het college (PDF 187 kB)

Wmo beleidsregels 2015

Adviesvraag van het college (PDF 312 kB)
Advies van de Participatieraad (PDF 184 kB)

Participatiefonds

Advies van de Participatieraad (PDF 261 kB)
Reactie van het college (PDF 430 kB)

Communicatieplan en communicatiekalender

Advies van de Participatieraad (PDF 232 kB)

Kadernota Werk, Inkomen en Participatie incl. 7 verordeningen

Advies van de Participatieraad (PDF 204 kB)
Reactie van het college (PDF 291 kB)

Wmo beleidsplan 2015-2018

Advies van de Participatieraad (PDF 204 kB)
Reactie van het college (PDF 439 kB)

Integrale afweging beleid en budgetten

Advies van de Participatieraad (PDF 281 kB)
Reactie van het college (PDF 151 kB)

Kwaliteit bij maatwerk – klachtenregeling

Advies van de Participatieraad (PDF 233 kB)
Bijlage advies (PDF 269 kB)
Reactie_Klachtenregeling (PDF 108 kB)

Wmo verordening 2015

Adviesvraag van het college (PDF 76 kB)
Advies van de Participatieraad (PDF 233 kB)
Reactie van het college (PDF 455 kB)

Beleidsplan en verordening Zorg voor Jeugd

Adviesvraag van het college (PDF 76 kB)
Advies van de Participatieraad (PDF 386 kB)
Reactie van het college (PDF 62 kB)

Inkoopstrategie 3 decentralisaties

Brief van het college (PDF 190 kB)
Ongevraagd advies (PDF 150 kB)
Ongevraagd advies 2e brief (PDF 442 kB)
Reactie van het college (PDF 178 kB)

Jaarverslag 2013

Brief van het college (PDF 61 kB)

Gegevens Wmo enquête

Ongevraagd advies (PDF 149 kB)
Reactie van het college (PDF 103 kB)

Uitwerking Toegang Opvoeden en Opgroeien

Brief van het college (PDF 65 kB)
Bijlage (PDF 976 kB)
Advies (PDF 180 kB)
Reactie van het college (PDF 155 kB)

Preventie- en handhavingsplan Jeugd en Alcohol

Advies (PDF 172 kB)
Reactie van het college (PDF 170 kB)

Behoud maatschappelijke stage in voortgezet onderwijs

Ongevraagd advies (PDF 87 kB)
Reactie van het college (PDF 421 kB)

Hoofdlijnenakkoord college

Ongevraagd advies (PDF 120 kB)
Reactie van het college (PDF 421 kB)

Wmo 2015

Brief college over hoofdlijnen Wmo 2015 en vervolgstappen (PDF 421 kB)

Evaluatie vrijwilligersbeleid 2013

Informatiebrief (PDF 55 kB)
Evaluatie vrijwilligerswerkbeleid (PDF 466 kB)

Uitwerking integrale en gebiedsgerichte toegang

Brief college (PDF 57 kB)
Nota Op weg naar een gebiedsgerichte en integrale toegang (PDF 1 MB)
Advies aandachtspunten toegang (PDF 301 kB)
Reactie van het college (PDF 348 kB)

Zoekt u nog oudere adviezen, neem dan contact op met het secretariaat van de Participatieraad.

Adviezen 2015

Verordening Participatieraad

Advies van de Participatieraad (PDF 187 kB)

Verlagen algemene bijstand i.v.m. woonsituatie en schoolverlaters Participatiewet

Ongevraagd advies Participatieraad (PDF 151 kB)

Leerlingenvervoer 2015

Advies Participatieraad (PDF 160 kB)
Reactie college (PDF 61 kB)

Expertisecentrum Werkhulp

Ongevraagd advies Participatieraad (PDF 345 kB)
Reactie college (PDF 35 kB)

Beleidsregels Bijzondere Bijstand

Advies Participatieraad (PDF 191 kB)
Definitief advies Participatieraad (PDF 208 kB)
Reactie college (PDF 791 kB)

Fonds MBO-studenten

Ongevraagd advies (PDF 204 kB)
Reactie college (PDF 98 kB)

Doelgroepenvervoer

Ongevraagd advies (PDF 312 kB)

Herijking huisvestingsplan basisonderwijs

Advies Participatieraad (PDF 260 kB)
Reactie college (PDF 94 kB)

Beleidsregels Participatiewet, IOAW en IOAZ

Advies Participatieraad (PDF 191 kB)

Harmonisatie Peuterspeelzalen/kinderopvang

Advies Participatieraad (PDF 214 kB)
Reactie college (PDF 676 kB)

Uitvoeringsplan Mantelzorg

Advies Participatieraad (PDF 273 kB)
Reactie college (PDF 98 kB)

Uitvoeringsplan Gezondheid

Advies Participatieraad (PDF 207 kB)
Reactie college (PDF 49 kB)

Preventieplan Schuldhulpverlening

Advies Participatieraad (PDF 210 kB)
Reactie college (PDF 136 kB)

Evaluatie jongerencentrum CASA

Ongevraagd advies Participatieraad (PDF 373 kB)
Reactie college (PDF 161 kB)

Jaarverslagen

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019 (PDF 520 kB)

Jaarverslag 2018 (PDF 785 kB)

Jaarverslag 2017 (PDF 379 kB)

Jaarverslag 2016 (PDF 584 kB)

Jaarverslag 2015 (PDF 724 kB)
Jaarverslag 2014 (PDF 644 kB)
Jaarverslag 2013 (PDF 481 kB)
Jaarverslag 2012 (PDF 169 kB)

Zoekt u nog oudere jaarverslagen, neem dan contact op met het secretariaat van de Participatieraad.

Jaarplannen

Jaarplannen

Jaarplan 2018 (PDF 339 kB)

Jaarplan 2017 (PDF 571 kB)

Jaarplan 2016 (PDF 431 kB)

Jaarplan 2015  (PDF 701 kB)

Jaarplan 2014  (PDF 503 kB)

Verslagen

Verslagen plenaire vergaderingen 

2016

Verslag 15 december (PDF 187 kB)

Verslag 17 november 2016 (PDF 176 kB)

Verslag 20 oktober 2016 (PDF 173 kB)

Verslag 15 september 2016 (PDF 157 kB)

Verslag 16 juni 2016 (PDF 202 kB)

Verslag 19 mei 2016 (PDF 183 kB)

Verslag 21 april 2016 (PDF 173 kB)

Verslag 17 maart 2016 (PDF 292 kB)

Verslag 25 februari 2016 (PDF 158 kB)

Verslag 21 januari 2016 (PDF 171 kB)

2015

15 januari 2015 (PDF 294 kB)
19 februari 2015 (PDF 233 kB)
19 maart 2015 (PDF 210 kB)
16 april 2015 (PDF 216 kB)
21 mei 2015 (PDF 234 kB)
18 juni 2015 (PDF 237 kB)
17 september 2015 (PDF 278 kB)
15 oktober 2015 (PDF 216 kB)
19 november 2015 (PDF 243 kB)
18 december 2015 (PDF 221 kB)

2014

19 januari 2014 (PDF 247 kB)
20 februari 2014 (PDF 244 kB)
19 maart 2014 (PDF 210 kB)
17 april 2014 (PDF 275 kB)
15 mei 2014 (PDF 260 kB)
19 juni 2014 (PDF 206 kB)
18 september 2014 (PDF 215 kB)
20 november 2014 (PDF 224 kB)
18 december 2014 (PDF 221 kB)

Zoekt u nog oudere verslagen, neem dan contact op met het secretariaat van de Participatieraad.

Nieuwsflitsen 

Nieuwsflits

2016

Januari 2016 (PDF 430 kB)
Februari 2016 (PDF 471 kB)
Maart 2016 (PDF 593 kB)
April 2016 (PDF 560 kB)
Mei 2016 (PDF 442 kB)
Juni 2016 (PDF 532 kB)
September 2016 (PDF 711 kB)
Oktober 2016 (PDF 312 kB)
November 2016 (PDF 368 kB)
December 2016 (PDF 393 kB)

2015

januari 2015 (PDF 428 kB)
februari 2015 (PDF 590 kB)
maart 2015 (PDF 539 kB)
april 2015 (PDF 423 kB)
mei 2015 (PDF 713 kB)
juni 2015 (PDF 568 kB)
september 2015 (PDF 662 kB)
oktober 2015 (PDF 501 kB)
november 2015 (PDF 595 kB)
december 2015 (PDF 595 kB)

2014

januari 2014 (PDF 422 kB)
februari 2014 (PDF 524 kB)
maart 2014 (PDF 489 kB)
april 2014 (PDF 423 kB)
mei 2014 (PDF 506 kB)
juni 2014 (PDF 470 kB)
september 2014 (PDF 453 kB)
oktober 2014 (PDF 528 kB)
november 2014 (PDF 471 kB)
december 2014 (PDF 476 kB)