Vergaderdata

Vergaderdata 2022

20 januari
17 februari
17 maart
21 april
16 juni
Juli en augustus VAKANTIEPERIODE
15 september
20 oktober
17 november
15 december

De vergaderingen vinden elke 3e donderdag van 19.30-21.30 uur van de maand plaats in het gemeentehuis van Heerenveen. Vanwege de coronamaatregelen zal per keer worden beslist of de vergaderingen fysiek of digitaal zullen zijn.

In de maanden juli en augustus zijn er geen vergaderingen.