Vergaderdata

Vergaderdata 2020 (aanvang 19.30 uur)

16 januari
20 februari
19 maart      – geannuleerd wegens Corona
16 april        – geannuleerd wegens Corona
14 mei (week eerder ivm hemelvaart)

geannuleerd – informeel en digitaal vergaderen op 20 mei

18 juni – Trinitas
17 september
15 oktober
19 november
17 december

 

De vergaderingen vinden elke 3e donderdag van de maand plaats in het gemeentehuis van Heerenveen (kamer 13).

In de maanden juli en augustus zijn er geen vergaderingen.