Vergaderdata 2024

Vergaderdata 2024

18 januari
15 februari
21 maart -VERVALT
18 april
16 mei
20 juni
Juli en augustus VAKANTIEPERIODE
19 september
17 oktober
21 november
Dinsdag 21 december (i.v.m. kerstreces verplaatst)

De vergaderingen vinden elke 3e donderdag van 19.30-21.30 uur van de maand plaats. In de maandelijkse nieuwsflits communiceren we waar de vergaderingen plaatsvinden.

In de maanden juli en augustus zijn er geen vergaderingen.

I.v.m. het kerstreces is de vergadering van december op DINSDAG 17 december.