Toegankelijkheid

De gemeente Heerenveen vindt het belangrijk dat iedereen de informatie op onze website makkelijk kan gebruiken, bekijken en vinden. Dus ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Het is daarnaast belangrijk dat de website via elke computer, tablet of smartphone toegankelijk is.

Toegankelijkheidseisen

Onze gemeentelijke websites voldoen nog niet aan alle toegankelijkheidseisen. Wij werken er continu aan om dit te verbeteren. Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van deze website. Links naar de verklaringen van andere websites van de gemeente Heerenveen vindt u op de pagina over toegankelijkheid op de gemeentewebsite.

Testresultaten

Toegankelijkheidsonderzoek – Participatieraad Heerenveen (PDF 1 MB)

Toegankelijkheidslabel

Status toegankelijkheidslabel van Participatieraad Heerenveen. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Hoe bevorderen we de toegankelijkheid?

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de digitale toegankelijkheid te verbeteren:

Toetsen

De gemeente maakt gebruik van SiteImprove: een hulpmiddel waarmee de site onder andere kan worden getoetst op toegankelijkheid. De verbeterpunten pakken we stapsgewijs op.

Werkprocessen

Het toepassen van de toegankelijkheidseisen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de website (redactie, beheer, doorontwikkeling). De webredactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Heldere taal

Het leesniveau van de teksten op onze website is B1/B2. De teksten zijn te begrijpen door ten minste 40 tot 65 procent van de Nederlandse bevolking. Komt u toch een moeilijke tekst tegen? Laat het dan weten. Geef in de tekst aan wat u moeilijk vindt of maak een foto en stuur deze door naar website@heerenveen.nl.

Pdf-bestanden

Omdat pdf-bestanden via veel verschillende kanalen binnenkomen (intern en extern) en niet iedereen over de kennis en/of software beschikt om een pdf geheel toegankelijk te maken, voldoen niet alle bestanden aan de toegankelijkheidseisen. Wij streven ernaar de informatie uit de pdf-bestanden volledig toegankelijk aan te bieden. Wij bekijken per pdf of deze toegankelijk gemaakt kan worden of dat er een toegankelijke alternatieve oplossing kan worden geboden.

Meer informatie

Op de website www.digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.

Vragen

Is er, ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, iets op onze website voor u niet goed toegankelijk? Laat het ons weten via website@heerenveen.nl. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.