Archieven

Raadszaal gemeente Heerenveen
Vergadering 11 mei – i.v.m. Hemelvaart een week vervroegd!
AGENDA Opening en vaststelling agenda Verslag en actiepuntenlijst van 20 april Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Jaarplan 2023 Ongevraagd advies Cliëntervaringsonderzoek Bezoek aan Doarpskeamer Akkrum Woonvisie gemeente Heerenveen Samenstelling en bezetting werkgroepen Nieuwsflits (bijdrage werkgroep) Rondvraag SLuiting...
Vacature voorzitter
Marianne de Wilde heeft aangegeven dat ze haar functie wegens omstandigheden niet meer kan uitvoeren zoals ze zou willen en daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter. Heeft u interesse in deze mooie vrijwilligersfunctie?  dan vragen we u vóór 11 mei te solliciteren. De volledige vacature vindt u hier. U kunt uw brief met...
Oproep: ruimte voor nieuwe enthousiaste leden!
Omdat de 2e zittingstermijn van een aantal leden afloopt hebben wij weer ruimte voor nieuwe enthousiaste leden! Zoekt U vrijwilligerswerk (met onkostenvergoeding) waarin u uw maatschappelijke betrokkenheid kwijt kunt en waarbij uw talenten en werkervaring worden ingezet ten behoeve van de inwoners van de gemeente Heerenveen? Dan zijn wij op zoek naar u! Voor meer...
Raadszaal gemeente Heerenveen
Vergadering 20 april
Agenda: Opening en vaststelling agenda Verslag en actiepunten lijst van 20 maart Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Terugblik voorzitter bijeenkomst commissie SaZa Programma teambuilding 25 mei – it Skûtsje Nieuwsflits (bijdrage werkgroep) Rondvraag Sluiting...