Archieven

nieuws
https://www.participatieraadheerenveen.nl/nieuws
Raadszaal gemeente Heerenveen
Vergadering 16 juni
Agenda: Opening en vaststelling agenda Presentatie concept Woonvisie Verslag en actiepunten lijst van 19 mei 2022 Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Indeling van de werkgroepen Format mail Rondvraag Sluiting  ...
Vergadering 19 mei
Agenda volgt
lidmaatschap Participatieraad
We vinden het fijn om te melden dat we met ingang van 1 september twee nieuwe leden kunnen verwelkomen. Denkt u bij het lezen van onze website dat lijkt mij ook wel iets? Aarzelt u niet en neem contact met ons op via participatieraad@heerenveen.nl Wie weet heeft u na de zomervakantie nieuw vrijwilligerswerk gevonden in...