Agenda 18 januari

Agenda:

 1. opening en welkom en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Verslag van actiepuntenlijst 21 december 2023
 4. Ingekomen en uitgaande post
 5. Mededelingen DB
 6. Mededelingen werkgroepen
 7. Beleidsagenda
 8. Woonzorgvisie Zuid Oost Friesland
 9. Wijken- en dorpenbijeenkomst
 10. Jaarverslag-Jaarplan
 11. Rondvraag
 12. Sluiting