Agenda 15 februari

 1. Opening en welkom en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Verslag en actiepunten van 18 januari 2024
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Mededelingen DB
 6. Mededelingen van de werkgroepen
 7. Projectgroep Sociale Basis (toelichting Nico en Gerrit)
 8. Vacatures en sollicitatieprocedure
 9. Concept Jaarverslag 2023
 10. Bezuiniging schoolmaatschappelijk werk
 11. Teambuilding
 12. Rondvraag
 13. Sluiting