Vergadering 20 januari 2022

Agenda:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag en actiepunten lijst van 16 december 2021
  3. Ingekomen en uitgaande stukken
  4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
  5. Mededelingen van de werkgroepen
  6. Communicatie (o.m. terugkoppeling gesprek mevr. Derks)
  7. Rondvraag
  8. Sluiting