Vergadering 20 april

Agenda:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag en actiepunten lijst van 20 maart
  3. Ingekomen en uitgaande stukken
  4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
  5. Mededelingen van de werkgroepen
  6. Terugblik voorzitter bijeenkomst commissie SaZa
  7. Programma teambuilding 25 mei – it Skûtsje
  8. Nieuwsflits (bijdrage werkgroep)
  9. Rondvraag
  10. Sluiting