Vergadering 19 januari

Agenda:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag en actiepunten lijst van 17 november en 15 december 2022
  3. Ingekomen en uitgaande stukken (postlijst december en januari))
  4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
  5. Mededelingen van de werkgroepen
  6. Teambuilding – toelichting voorzitter
  7. Vergaderdata 2023
  8. Nieuwsflits (wie verzorgt de inbreng voor de volgende keer)?
  9. Rondvraag
  10. Sluiting