Vergadering 16 september

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag en actiepuntenlijst van 17 juni
  3. Ingekomen en uitgaande stukken
  4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
  5. Mededelingen van de werkgroepen
  6. Conceptadvies cliënt ervaringsonderzoek Jeugd
  7. Stavaza werving voorzitter
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

De vergadering vindt plaats in parochiecentrum it Skûtsje te Heerenveen. Vanwege de nog geldende coronamaatregelen dient u zich. indien u de vergadering wilt bijwonen, uiterlijk donderdag 12.00 uur via participatieraad@heerenveen.nl aan te melden.