Vergadering 15 september

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag en actiepunten lijst van 16 juni 2022
  3. Ingekomen en uitgaande stukken
  4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
  5. Mededelingen van de werkgroepen
  6. Indeling van de werkgroepen
  7. Input werkgroepen thema’s wonen en zorg
  8. Rondvraag
  9. Sluiting