Nieuwe voorzitter per november

Per 1 november zal de heer Piet Hein Oosterhagen de voorzittersrol overnemen van Willy Dommerholt. Hij stelt zichzelf hier kort aan u voor.

Mijn naam is Piet Hein Oosterhagen, ik ben in 1955 geboren in Indonesië, waar ik kinderverlamming kreeg. Vanaf 1957 heb ik, met uitzondering van mijn studiejaren, steeds in Heerenveen gewoond, de laatste jaren in Heerenveen Midden. Mijn werkzame leven ben ik begonnen als fysiotherapeut. Toen dat werk door mijn handicap te zwaar werd ben ik jarenlang in het HBO-onderwijs werkzaam geweest. Ik ben geïnteresseerd in alle onderwerpen waar de Participatieraad zich mee bezig houdt. Mede daardoor weet ik dat het voor elk mens belangrijk is dat zij of hij deel uitmaakt van de samenleving! En wanneer er dingen zijn waardoor de toegang tot die samenleving afgesloten lijkt te zijn is het van belang dat de gemeente in staat is om, samen met de betrokkene, die deur weer open te maken. Daarom heeft de Participatieraad de mooie taak om de gemeente (gevraagd én ongevraagd) waardevolle en tegelijkertijd praktische adviezen te geven. Ik zet me de komende jaren dan ook graag in om onze gemeente een plezierige gemeenschap te laten zijn voor iedereen.