Cliëntenradenbijeenkomst 2017


Op 9 november jl. heeft werkgroep 4/5 “Meedoen en Voorzieningen” voor de derde achtereenvolgende keer een cliëntencontactbijeenkomst georganiseerd voor de cliëntenraden en/of cliëntenvertegenwoordigers van de Heerenveense WMO-instellingen. 

 

 

 

 

 

De volgende onderwerpen stonden deze avond centraal:

A. Kwaliteit, de beroep- en bezwaarprocedure en de onafhankelijke klachtencommissie van het Fries Sociaal Consortium.  Reacties van de aanwezigen waren:

 • Onbekendheid van de klachtencommissie
 • Gebrekkige informatievoorziening van de gemeente naar de cliëntenraden
 • Onbekendheid aanvraag Wmo-voorziening
 • Graag visuele informatie door middel van een filmpje over de informatie rondom de Wmo-aanvraag, niet alleen schriftelijk of via de website
 • Meer duidelijkheid omtrent afhandeling aanvraag Wmo-voorziening

B. Eigen bijdrage, ervaringen met de heffingen, gevolgen van de stapeling van de eigen bijdragen.  Reacties  uit de zaal:

 • Eigen bijdrage wordt ervaren als straf voor ziek-zijn
 • Er zijn verschillende opvattingen met betrekking tot eigen bijdrage
 • Eigen bijdrage kan leiden tot zorg mijden met alle gevolgen van dien
 • Er moet en duidelijke informatievoorziening komen (niet alleen via de website of schriftelijk) over dit onderwerp en daarbij rekening houden met laaggeletterdheid.

C. Contractering inkoop. Een interactief onderdeel waarin de volgende onderwerpen aan de orde kwamen:

 • Meer info, dan wel begeleiding bij de aanbesteding van kleine zorgaanbieders
 • De vraag of cliënten wel de juiste zorg ontvangen in verband met een te laag budget van de gemeente
 • Met ziet graag meer flexibiliteit in de zorg bijvoorbeeld meerdere vormen van dagbesteding voor een cliënt of het tussentijds afsluiten van contracten met (nieuwe/kleine) zorgaanbieders
 • Toetsen van kwaliteit, HKZ en ISO dekken niet altijd de volledige lading
 • De problemen rondom het vorige aanbestedingstraject

Al met al was het een geslaagde bijeenkomst waarbij veel signalen zijn ‘opgehaald’. Op 3 april 2018 zal er een vervolg zijn, tijdstip en locatie zullen op tijd worden bekend gemaakt.