Nieuwsberichten

75 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum/relevantie

Fijne kerstdagen en voorspoedig 2018!

  De leden van de Participatieraad Heerenveen   wensen u plezierige kerstdagen & een veilig, vreedzaam en voorspoedig 2018    Ook voor u persoonlijk een gelukkig Nieuwjaar!  ...
Vacatures Participatieraad ingevuld
  Hierbij delen wij u mede dat met ingang van 1 januari 2018 in de vacatures is voorzien. U kunt niet meer reageren. Zodra wij weer vacatures hebben wordt dit via de website en andere kanalen bekend gemaakt. De Participatieraad heeft weer ruimte voor nieuwe leden. Zoekt u vrijwilligerswerk waarin u uw maatschappelijke betrokkenheid kwijt...
Participatieraad heeft nieuwe website
De participatieraad heeft een nieuwe website: een belangrijk en toegankelijk dienstverleningskanaal en daarom goed ingericht en gebruiksvriendelijk. Waarom een nieuwe website? De belangrijkste redenen voor een nieuwe website: de (online) dienstverlening optimaliseren, een nieuw uiterlijk en dankzij nieuwe techniek meer mogelijkheden. De website is gemaakt in WordPress, een van de meest gebruikte content management systemen ter...
Cliëntenradenbijeenkomst 2017
Op 9 november jl. heeft werkgroep 4/5 “Meedoen en Voorzieningen” voor de derde achtereenvolgende keer een cliëntencontactbijeenkomst georganiseerd voor de cliëntenraden en/of cliëntenvertegenwoordigers van de Heerenveense WMO-instellingen.            De volgende onderwerpen stonden deze avond centraal: A. Kwaliteit, de beroep- en bezwaarprocedure en de onafhankelijke klachtencommissie van het Fries Sociaal Consortium.  Reacties van...
Vergadering 21 december 2017
De Participatieraad vergadert iedere 3e donderdag van de maand (behalve in juli en augustus). Dit zijn openbare vergaderingen. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 21 december 2017 om 19.30 uur in het gemeentehuis van Heerenveen (kamer 13).             Agenda Opening en vaststelling agenda Verslag en actiepuntenlijst van 16 november 2017 Ingekomen...