Nieuwsberichten

75 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum/relevantie
Raadszaal gemeente Heerenveen

Agenda 18 juni

Opening en vaststelling agenda Verslag en actiepunten lijst van 20 mei 2020 Ingekomen en uitgaande stukken Stand van zaken werving voorzitter en overige leden Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Mededelingen van de wijkduo’s Thema Zorg en Welzijn Perspectiefnota 2020 (bijgevoegd) Concept-Beleidsagenda Rondvraag Sluiting...
Nieuwsflits juni
Nieuwsflits juni 2020 (PDF 434 kB)
Nieuwe leden gezocht
Vanwege het einde van de tweede zittingstermijn van een aantal leden is er weer ruimte voor nieuwe leden. Zoekt U vrijwilligerswerk (met onkostenvergoeding) waarin u uw maatschappelijke betrokkenheid kwijt kunt en waarbij uw talenten en werkervaring worden ingezet ten behoeve van de inwoners van de gemeente Heerenveen en, niet onbelangrijk, woont u in de gemeente...
Nieuwsflits juli
Nieuwsflits juli 2020 (PDF 465 kB)
Vergadering 17 september
Agenda Opening en vaststelling agenda Kennismaking strategisch beleidsadviseurs gemeente Heerenveen Stand van zaken preventie Verslag en actiepunten lijst van 18 juni 2020 Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Mededelingen van de wijkduo’s Advies Uitvoeringsprogramma Werk Gevraagd advies Wmo-vragenlijst Ongevraagd advies functioneren onafhankelijke cliënt ondersteuning Inrichting wijkduo’s Stand van zaken werving...