Nieuwsberichten

64 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum/relevantie

Nieuwsflits september

Nieuwsflits september 2018  (PDF 524 kB)
Vergadering 20 september
Agenda Opening en vaststelling agenda Toelichting van de heren Sloothaak en Kuipers op het Plan van aanpak ‘Soepele terugkeer in Heerenveen en preventie overlast gevende situaties door verwarde personen’ Verslag en actiepunten lijst van 21 juni 2018 Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Mededelingen van de wijkduo’s Rondvraag Sluiting...
Nieuwsflits juni
Nieuwsflits juni 2018 (PDF 369 kB)
Cliëntenradenbijeenkomst 2017
Op 9 november jl. heeft werkgroep 4/5 “Meedoen en Voorzieningen” voor de derde achtereenvolgende keer een cliëntencontactbijeenkomst georganiseerd voor de cliëntenraden en/of cliëntenvertegenwoordigers van de Heerenveense WMO-instellingen.            De volgende onderwerpen stonden deze avond centraal: A. Kwaliteit, de beroep- en bezwaarprocedure en de onafhankelijke klachtencommissie van het Fries Sociaal Consortium.  Reacties van...