Voorzitter Marianne de Wilde stelt zich voor

Ik woon ruim zestien jaar met veel plezier in Heerenveen. Ik heb een ruime werkervaring bij de provinciale en gemeentelijke overheid. De laatste jaren heb ik me vooral toegelegd op het sociaal domein. Een boeiend en dynamisch werkveld waar op dit moment veel ontwikkelingen plaatsvinden. Uit ervaring kan ik vertellen dat een goed functionerende Participatieraad van grote toegevoegde waarde is. Ik wil mijn gemeentelijke ervaring in het sociaal domein graag inzetten als voorzitter om de missie van de de Participatieraad verder te brengen: het leveren van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van BenW van Heerenveen. Vanuit onze onafhankelijke positie streef ik daarbij naar een constructieve samenwerking met de gemeente Heerenveen.