Vergadering 21 september

Agenda:

 1. Opening en welkom
 2. Presentatie transitie Zorg en Sociale transitie
 3. Vaststelling agenda
 4. Verslag en actiepunten lijst van 15 juni
 5. Ingekomen en uitgaande stukken
 6. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 7. Mededelingen van de werkgroepen
 8. Concept werkgroepindeling
 9. Concept advies Participatieverordening
 10. Concept advies Beschermd Wonen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting