Vergadering 19 november

De vergadering vindt plaats in Thialf maar door de coronamaatregelen vindt deze in besloten kring plaats.

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag en actiepunten lijst van 18 oktober 2020
  3. Ingekomen en uitgaande stukken
  4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
  5. Mededelingen van de werkgroepen
  6. Mededelingen van de wijkduo’s
  7. Inventarisatie corona-ervaringen sociaal domein
  8. Indeling wijkduo’s (vrije discussie)
  9. Rondvraag
  10. Sluiting