Vergadering 21 januari

AGENDA

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag en actiepunten lijst van 17 december 2020
  3. Ingekomen en uitgaande stukken
  4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
  5. Mededelingen van de werkgroepen
  6. Mededelingen van de wijkduo’s
  7. Jaarverslag en Jaarplan
  8. Teambuilding
  9. Casus bijstand Heerenveen (open discussie)
  10. Rondvraag