Vergadering 19 december

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag en actiepunten lijst van 21 november 2019
  3. Ingekomen en uitgaande stukken
  4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
  5. Mededelingen van de sollicitatiecommissie
  6. Mededelingen van de werkgroepen
  7. Mededelingen van de wijkduo’s
  8. Planning Jaarverslag en Jaarplan
  9. Rondvraag
  10. Sluiting