Vergadering 18 april

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Presentatie en uitgangspunten Omgevingsvisie
 3. Verslag en actiepunten lijst van 21 maart 2019
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 6. Mededelingen van de werkgroepen
 7. Mededelingen van de wijkduo’s
 8. Beleidsagenda 2019
 9. Ongevraagde adviezen werkgroep Werk&Inkomen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting