Vergadering 17 november

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag en actiepunten lijst van 20 oktober 2022
  3. Ingekomen en uitgaande stukken (postlijst)
  4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
  5. Mededelingen van de werkgroepen
  6. Presentatie Han Tuller over de transitie Jeugdbeleid
  7. Regiovisie Jeugdhulp en mogelijkheid om vragen te stellen hierover aan Han Tuller
  8. Nieuwsflits
  9. Rondvraag
  10. Sluiting