Vergadering 17 mei

Raadszaal gemeente HeerenveenAgenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Verslag en actiepuntenlijst 19 april 2018
 3. Ingekomen en uitgaande stukken
 4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 5. Mededelingen van de werkgroepen
 6. Mededelingen van de wijkduo’s
 7. Ongevraagd advies arbeidsparticipatie
 8. Instellen ad-hoc werkgroep Privacy
 9. Terugblik contactbijeenkomst 16 april
 10. Rondvraag
 11. Sluiting