Vergadering 17 januari 2019

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Verslag en actiepunten lijst van 20 december 2018
 3. Ingekomen en uitgaande stukken
 4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 5. Mededelingen van de werkgroepen
 6. Mededelingen van de wijkduo’s
 7. Conceptadvies AED’s
 8. Voorbereiding teambuilding 1 maart 2019
 9. Doelgroep cliëntencontactbijeenkomst 2019
 10. Rondvraag
 11. Sluiting