Vergadering 16 januari

  1.  Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag en actiepuntenlijst 19 december 2019
  3. Ingekomen en uitgaande stukken
  4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
  5. Mededelingen van de werkgroepen
  6. Mededelingen van de wijkduo’s
  7. Advies Beleidsregels Schuldhulpverlening en Budgetbeheer
  8. Inventarisatie vragen werkbezoek 21 januari
  9. Rondvraag
  10. Sluiting