Vergadering 16 december

Agenda:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag en actiepunten lijst van 18 november 2021
  3. Ingekomen en uitgaande stukken
  4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
  5. Mededelingen van de werkgroepen
  6. Jaarplan 2021-2022
  7. Voorbereiden werkbezoek Caleidoscoop
  8. Rondvraag
  9. Sluiting