Vergadering 15 oktober

De vergadering is besloten in verband met het handhaven van de corona-maatregelen. De agenda is als volgt:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Presentatie Harald Brouwer – Verwarde personen
 3. Verslag en actiepunten lijst van 17 september 2020
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 6. Mededelingen van de werkgroepen
 7. Mededelingen van de wijkduo’s
 8. Voortgang Onafhankelijke Klachtenregeling
 9. Inrichting wijkduo’s (bijgevoegd)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting