Vergadering 15 november – in zalencentrum Trinitas aanvang 19.30 uur!

Agenda:

  1. opening en vaststelling agenda
  2. verslag en actiepunten 18 oktober
  3. ingekomen en uitgaande stukken
  4. mededelingen Dagelijks Bestuur
  5. mededelingen van de werkgroepen
  6. mededelingen van de wijkduo’s
  7. Jaarplanning 2019 (Jaarverslag 2018; Jaarplan 2019: vergaderschema)
  8. Rondvraag
  9. sluiting