Vergadering 15 juni

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Presentatie Transitie Zorg
 3. Voordracht en voorstelrondje nieuwe leden
 4. Verslag en actiepuntenlijst van 11 mei
 5. Ingekomen en uitgaande stukken
 6. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 7. Mededelingen van de werkgroepen
 8. Beleidsagenda
 9. Terugblik teambuilding 25 mei
 10. Werkgroepindeling
 11. Rondvraag
 12. Sluiting