Vergadering 15 februari

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Toelichting Monitor Sociaal Domein (mevr. M. Mulder)
 3. Conceptverslag en actiepuntenlijst 18 januari 2018
 4. Ingekomen- en uitgaande stukken
 5. Mededelingen dagelijks Bestuur
 6. Mededelingen Werkgroepen
 7. Ongevraagd advies – Evaluatie beleid sociaal domein
 8. Voorstel nieuwe indeling werkgroepen
 9. Benoeming secretaris / penningmeester
 10. Rondvraag
 11. Sluiting