Vergadering 15 december – GAAT WEGENS ZIEKTE NIET DOOR!

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Verslag en actiepunten lijst van 17 november 2022
 3. Ingekomen en uitgaande stukken (postlijst)
 4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 5. Mededelingen van de werkgroepen
 6. Conceptadvies Regiovisie Jeugdhulp
 7. Teambuilding – toelichting voorzitter
 8. Vergaderdata 2023
 9. Nieuwsflits (wie verzorgt de inbreng voor de volgende keer)?
 10. Rondvraag
 11. Sluiting