Vergadering 11 mei – i.v.m. Hemelvaart een week vervroegd!

AGENDA

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Verslag en actiepuntenlijst van 20 april
 3. Ingekomen en uitgaande stukken
 4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 5. Mededelingen van de werkgroepen
 6. Jaarplan 2023
 7. Ongevraagd advies Cliƫntervaringsonderzoek
 8. Bezoek aan Doarpskeamer Akkrum
 9. Woonvisie gemeente Heerenveen
 10. Samenstelling en bezetting werkgroepen
 11. Nieuwsflits (bijdrage werkgroep)
 12. Rondvraag
 13. SLuiting