Toegankelijk stembureau voor alle kiezers

Op woensdag 22 november 2023 is de verkiezing voor de Tweede Kamer. De stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur.

Toegankelijke stembureaus

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking (motorisch of visueel). Dit betekent dat de stemlokalen voor bijvoorbeeld kiezers in een rolstoel goed bereikbaar zijn. En dat deze kiezers in deze stemlokalen de mogelijkheid hebben zelfstandig te stemmen.

Op de website van de gemeente Heerenveen vindt u meer informatie Verkiezingen 2023 – Gemeente Heerenveen