Teambuilding Participatieraad

Op vrijdag 1 maart jl. had de Participatieraad weer haar jaarlijks terugkerende teambuilding. Ook dit jaar waren we weer te gast in de Lantearne te Akkrum. Aan de hand van vragenlijsten is het jaar 2018 geëvalueerd. De uitkomsten zijn gepresenteerd en de speerpunten voor het nieuwe jaar zijn bepaalt. Daarna hebben we een bezoek gebracht aan de Doarpskeamer Akkrum/Nes.

Na de lunch was wethouder Zoetendal aanwezig voor een nadere kennismaking. De vier werkgroepen en het dagelijks bestuur hadden diverse vragen voorbereid voor de wethouder. Het werd een open en waardevolle ontmoeting. We kijken terug op een inspirerende dag.