Nieuwe leden stellen zich voor

De wervingsprocedure is succesvol geweest. In de vergadering van 15 juni jl. zijn vier nieuwe leden voorgedragen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de leden met ingang van 1 september benoemd. Dit zijn Jolanda Lampers, Gerda van Lingen, Gerrit Nutters en Remmelt Pit. Onder het kopje Even voorstellen stellen zij zich graag aan u voor.

Update: helaas heeft mevrouw van Lingen vanwege persoonlijke omstandigheden haar lidmaatschap beÃĢindigt.