Vergadering 21 oktober

De vergadering van 21 oktober vindt plats in de raadszaal van het gemeentehuis. Wilt u de vergadering bijwonen? dat kan, u kunt zich tot donderdag 12.00 uur aanmelden via participatieraad@heerenveen.nl

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag en actiepunten vergadering 16 september
  3. Ingekomen en uitgaande stukken
  4. mededelingen Dagelijks Bestuur
  5. Mededelingen van de werkgroepen
  6. Evaluatie teambuilding 2 september
  7. Voordracht nieuwe voorzitter
  8. Rondvraag
  9. Sluiting