Eerstvolgende vergadering 19 september

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Presentatie experiment Doorbraak!
 3. Verslag en actiepuntenlijst van 20 juni 2019
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 6. Mededelingen van de werkgroepen
 7. Mededelingen van de wijkduo’s
 8. Kennismaking nieuwe leden
 9. Planning advisering Kadernota
 10. Rondvraag
 11. Sluiting