Agenda vergadering 19 oktober

Agenda

 1. Opening en welkom
 2. Vaststelling agenda
 3. Verslag en actiepunten lijst van 21 september
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 6. Mededelingen werkgroepen Jeugd, Participatie en Wmo
 7. Terugblik presentatie Zorg- en sociale transitie 21 september
 8. Concept advies Verordening Jeugd
 9. Teambuilding 2024 – vervolg teambuilding mei
 10. Verdeling Nieuwsflits
 11. Informatiemap Participatieraad (wordt uitgedeeld)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting