Vergadering 18 maart

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Verslag en actiepuntenlijst 18 februari
 3. Ingekomen en uitgaande stukken
 4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 5. Mededelingen van de werkgroepen
 6. Mededelingen van de wijkduo’s
 7. Concept Jaarverslag 2020
 8. Advies aanbesteding Wmo-vervoer
 9. Advies Uitvoeringsprogramma Gezondheid
 10. Nieuwsflits (mondelinge toelichting dhr. Smits)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting