Nieuwsberichten

72 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum/relevantie

Vergadering 15 oktober

De vergadering is besloten in verband met het handhaven van de corona-maatregelen. De agenda is als volgt: Opening en vaststelling agenda Presentatie Harald Brouwer – Verwarde personen Verslag en actiepunten lijst van 17 september 2020 Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Mededelingen van de wijkduo’s Voortgang Onafhankelijke Klachtenregeling Inrichting wijkduo’s...
Nieuwsflits september
Nieuwsflits september 2020 (PDF 454 kB)
Vergadering 17 september
Agenda Opening en vaststelling agenda Kennismaking strategisch beleidsadviseurs gemeente Heerenveen Stand van zaken preventie Verslag en actiepunten lijst van 18 juni 2020 Ingekomen en uitgaande stukken Mededelingen Dagelijks Bestuur Mededelingen van de werkgroepen Mededelingen van de wijkduo’s Advies Uitvoeringsprogramma Werk Gevraagd advies Wmo-vragenlijst Ongevraagd advies functioneren onafhankelijke cliënt ondersteuning Inrichting wijkduo’s Stand van zaken werving...
Nieuwsflits juli
Nieuwsflits juli 2020 (PDF 465 kB)
Nieuwe leden gezocht
Vanwege het einde van de tweede zittingstermijn van een aantal leden is er weer ruimte voor nieuwe leden. Zoekt U vrijwilligerswerk (met onkostenvergoeding) waarin u uw maatschappelijke betrokkenheid kwijt kunt en waarbij uw talenten en werkervaring worden ingezet ten behoeve van de inwoners van de gemeente Heerenveen en, niet onbelangrijk, woont u in de gemeente...